Едва 5% от недвижимото имущество е застраховано срещу природни бедствия

Едва 5% от недвижимото имущество на населението у нас е застраховано срещу природни бедствия. Според проучване на Асоциацията на българските застрахователи ниската застрахователна култура се дължи предимно на непознаването на възможностите на услугата, на липсата на доверие и представата за скъпа застраховка. Редица митове витаят около застраховането на дома и имуществото, казват застрахователите и твърдят,…

Обратен въвод във владение на недвижим имот

Както е известно, въводът във владение е изпълнителен способ за принудително отнемане и предаване на присъден недвижим имот. При него се осъществява едно непарично притезание на взискателя към длъжника за предаване на владението или държането на този имот.