Адвокатско дружество ``ГЕМКОВ И ПАРТНЬОРИ``

Ние отстояваме каузите на нашите клиенти, като се стремим да постигаме най-добри резултати, всеки ден. Нашата визия отстоява нашите ценности: коректност, професионализъм, лоялност, конфиденциалност, експедитивност.
null

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Нашите ценности

null

Коректност

Ние заставаме отговорно зад всеки казус и кауза. Доказваме винаги верността на своите констатации и изпълняваме поетите задължения с достойнство.
null

Професионализъм

Ние следваме високите етични стандарти на юридическата професия и ежедневно надграждаме знанията и уменията си.
null

Лоялност

Почтеността и добросъвестността са водещи в нашите взаимоотношения. Справедливите решения са резултат от честност и съвестност, които са едни от устоите на адвокатската професия.
null

Експедитивност

Ние знаем, че времето е от решаващо значение за всяка ситуация. Затова се заемаме с всеки казус с бързина и активност, в които влагаме цялата си енергия.
null

Конфиденциалност

Спазването на поверителност е базата на изграждането на доверие, тя е и основата на връзката между адвокат и клиент.
null

Индивидуален подход

Нуждите на всеки клиент за индивидуални и изискват задълбочени познания в конкретната област. Ние имаме опита и знанията да вникнем в дълбочина, за да намерим най-доброто решение.
team-members

Абонирайте се за нашия бюлетин

417х686 gemkov

Сфери на дейност

ТЪРГОВСКО ПРАВО

little_image-180x180

-изготвяне на всички видове търговски и други договори
-участие в преговори
-консултация и анализи при търговски сделки

ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

little_image-180x180-2

-консултиране при избор на правно-организационна форма на търговеца
-правна помощ при учредяване и вписване на търговеца
-преобразования, сливания, разделяне на дружества
-правна помощ в производство по несъстоятелност, ликвидация

ДАНЪЧНО ПРАВО

little_image-180x180-3

-административно и съдебно обслужване при данъчно-ревизионни производства.

ВЕЩНО ПРАВО

little_image-180x180-4

-комплексно проучване на имоти
-изготвяне на договори
-нотариално производства
-съдействие при процедури по градоустройствени изменения
-представителство при съдебни спорове.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

little_image-180x180-5

– консултиране в областта на патентите и лицензите
– проучване и изготвяне на документи за заявяване на обекти на индустриална собственост /търговски марки, изобретения/
– изготвяне на лицензионни договори, договори за ноу-хау, франчайзинг, мърчандайзинг

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

little_image-180x180-6

– подготовка на предварителни и окончателни договори /за покупко-продажба, замени, наеми, дарения, иновационни договори и др./

ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

little_image-180x180-7

Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси
Процесуално представителство  държавни съдилища
Арбитражни споразумения и процедури

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

little_image-180x180-8

Обжалване на административни актове
Нормативни изисквания и правила на търговия и защита на потребителите
Консултиране относно регулативните изисквания в България, разрешителни, лицензи, концесии

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

little_image-180x180-9

Адвокатско Дружество “Гемков & Партньори” предлага юридическа помощ на своите клиенти при предприемане на действия за придобиване на Българско Гражданство. Нашият екип съдейства на клиентите в рамките на цялата процедура с оглед максималното им улесняване при получаване на Гражданство, независимо от основанията за придобиване.

Ние предлагаме консултация и подготовка на документи за придобиване на Българско Гражданство.

ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ В Р. БЪЛГАРИЯ

little_image-180x180-10

Адвокатско Дружество “Гемков & Партньори” предлага юридическа помощ на своите клиенти при предприемане на действия за получаване на разрешение за пребиваване на територията на РБ. Нашият екип съдейства на клиентите в рамките на цялата процедура с оглед максималното им улесняване при получаване на поисканото от тях разрешение.

Услуги

Ние вярваме, че всеки има право на коректни правни консултации!
Изготвяне на договори

Изготвяне на договори

Процесуално представителство

Процесуално представителство

Патенти и лицензи

Патенти и лицензи

Българско гражданство

Българско гражданство

Последни новини

Кога да потърсим адвокат при съмнения за допусната лекарска грешка

Когато сме претърпели вреда, вследствие на медицинска интервенция можем да потърсим обезщетение за нанесените щети. Необходимо е да подадем жалба в лечебното заведение, с която искаме да ни предоставят всички документи, свързани с манипулацията. След като тези документи са в нас, имаме избор – дали първоначално да се консултираме с адвокат, който е специалист в…

Details

Кога и от кого можем да търсим обезщетение при доказана лекарска грешка?

Обезщетение за доказана лекарска грешка в най-общия случай можем да търсим в две хипотези. За имуществени вреди – това са така наречените вреди, които се изразяват в пари или неимуществени вреди. Пример за първия случай е когато ние твърдим, че в следствие на лекарска грешка дадено лице е претърпяло лека, тежка или средна телесна повреда…

Details

40 % от делата за лекарска грешка завършват с обезщетение

Източник: bgonair.bg 40 на сто от делата за лекарска грешка приключват с обезщетение. Това сочи проучване за периода 2007-2019 г., в което влизат над 450 граждански дела. В някои случаи става дума за стотици хиляди евро, които идват от бюджета на лечебните заведения. За болниците с по-малко бюджет тези разходи могат да се окажат фатални и…

Details

Отзиви за нас

Нашите клиенти