Промените в ГПК за извънсъдебното събиране на парични вземания крият опасности според Висшият адвокатски съвет

източник: legalworld.bg Недопустимо е да се възлага на съдебните изпълнители извънсъдебно събиране на частни вземания. Висшият адвокатски съвет изразява своите принципни съображения, че е недопустимо да се възлага на орган, натоварен с публичноправни функции, каквито са съдебни изпълнители, извънсъдебното събиране на частни вземания. Това се казва в становище, което Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) изпрати днес…