Дела, свързани с претенции на обезщетения от природни бедствия

За 20 г. работа в областта на гражданското и търговското право Адвокатско дружество „Гемков и партньори“ е водило множество дела, свързани с претенции на обезщетения от природни бедствия. В двете посоки. В посоката застрахователни компании, които да изплащат обезщетения във връзка с валидно сключени застрахователни договори и в посоката за ангажиране на отговорността на държавата,…