Кантората разполага с професионален екип от адвокати и сътрудници.

Кантората разполага с професионален екип от адвокати и сътрудници.

Кантората разполага с професионален екип от адвокати и сътрудници.

Кантората разполага с професионален екип от адвокати и сътрудници.

Кантората разполага с професионален екип от адвокати и сътрудници.

Адвокат - партньор

Кантората разполага с професионален екип от адвокати и сътрудници.

Иван Костадинов Гемков

Адвокат - управляващ партньор

Кантората разполага с професионален екип от адвокати и сътрудници.