Правната консултация ще разясни всички възможности за събиране на вземането

Необходимо е кредиторите да бъдат активната страна и да предприемат всички необходими действия за събиране на вземанията си – съветва адв. Иван Гемков. Към настоящия момент банките не отчитат голяма част от необслужваните кредити като такива и реално не може да се направи оценка на ситуацията. През април 2021 г. ще може реално да се…

Промените в ГПК за извънсъдебното събиране на парични вземания крият опасности според Висшият адвокатски съвет

източник: legalworld.bg Недопустимо е да се възлага на съдебните изпълнители извънсъдебно събиране на частни вземания. Висшият адвокатски съвет изразява своите принципни съображения, че е недопустимо да се възлага на орган, натоварен с публичноправни функции, каквито са съдебни изпълнители, извънсъдебното събиране на частни вземания. Това се казва в становище, което Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) изпрати днес…